Tepeören 4.Etap İmar Uygulaması Askı ilanı

Tuzla İlçesi, Tepeören, 32, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112, 118, 119, 143, 152, 153,154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181,182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238,249, 250, 251, 252, 253,     289, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1921, 1922, 1923, 2009, 2099,2100, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347,2348 ve 2349  numaralı parsellerin tamamını ve ayırma çapı ile uygulamaya giren 166, 172, 173, 174, 175,  208,215, 216, 220 240 255, 288, 290, 291, 1572, 1574, 1901, 1988 2012 ve 2226 nolu parseli kapsayan bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 Maddesine göre yapılan imar uygulaması çalışmasına ait askı parselasyon ve şuyulandırma cetvelleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 27.01.2016 tarih ve 386-346 sayılı kararı ile askıya çıkarılmasına karar verilmiştir. Askı haritası ve şuyulandırma cetvelleri 22.02.2016 tarihlerinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Belediye ilan panosu ve ilgili mahalle muhtarlığında askıya çıkarılmıştır. Uygulama hakkında bilgi edinmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi hususu rica olunur. 

 

Tepeören 4.Etap İmar Uygulaması Askı ilanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER