Doğandere 2. Etap İmar Uygulaması İlamı Hk.

Tuzla İlçesi İstasyon Mahallesi 1373 ve 1675 nolu parsellerin bulunduğu bölgede ‘Doğandere 2 Etap İmar Uygulaması’ adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12.10.2016 tarih ve 3947-3709 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu parselleri ilgilendiren imar uygulamasın ait parselasyon planı ve şuyulandurma cetvelleri 02.12.2016 – 02.01.2017 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi ilan panosu ilgili mahalle muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

Doğandere 2. Etap İmar Uygulaması İlamı Hk.

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER