Tepeören 1. Etap İmar Uygulaması İlanı Hk.

Tepeören 1. Etap İmar Uygulaması’ adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 07.12.2016 tarih ve 4589-4324 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkarılmasına karar verilmiştir”. Ekteki askı tutanağındaki parselleri ilgilendiren imar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandurma cetvelleri 06.01.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Tuzla Belediyesi ilan panosu ilgili mahalle muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

Tepeören 1. Etap İmar Uygulaması İlanı Hk.

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER