Akfırat Köyiçi İmar Uygulaması İlanı


Tepeören, Akfırat Mahallesi, 6 pafta, eski 1132, 1139, 1141, 1142, 2013,
2014 ve 2061 parsellerin bulunduğu alanda yapılan imar uygulaması ile oluşan 7788, 7789, 7790, 7791,
1192, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807,
7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823,
7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839,
7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855,
7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904,
7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917 numaralı imar
adalarının tüm parsellerinin bulunduğu sahada geri dönüş işlemi ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun
18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine göre yapılan imar uygulamasına ait
parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.01.2017
tarih ve 4792-4520-187 sayılı Encümen Kararına istinaden, Belediyemiz ilan panosu ve ilgili mahalle
muhtarlığında, 06.02.2017 tarihinde 1 ay süreliğine askıya asılmıştır. İmar uygulaması hakkında bilgi
edinmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmanız

Tepeören, Akfırat Mahallesi, 6 pafta, eski 1132, 1139, 1141, 1142, 2013,2014 ve 2061 parsellerin bulunduğu alanda yapılan imar uygulaması ile oluşan 7788, 7789, 7790, 7791,1192, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807,7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823,7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839,7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855,7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904,7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917 numaralı imaradalarının tüm parsellerinin bulunduğu sahada geri dönüş işlemi ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine göre yapılan imar uygulamasına aitparselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.01.2017tarih ve 4792-4520-187 sayılı Encümen Kararına istinaden, Belediyemiz ilan panosu ve ilgili mahallemuhtarlığında, 06.02.2017 tarihinde 1 ay süreliğine askıya asılmıştır. İmar uygulaması hakkında bilgiedinmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmanız duyurulur.

Akfırat Köyiçi İmar Uygulaması İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER