Kıyı Çizgisi Aktarım Paftaları Askı İlanı

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Kıyı Kesimine Ait 1/1000 Ölçekli G22-B16-B-1-C Ve G22-B-16-B-2-D Numaralı Hali hazır Harita Paftaları Üzerine Aktarılan Kıyı Kenar Çizgisi Aktarım Paftaları 24.01.2017-22.02.2017 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Duyurulur

Kıyı Çizgisi Aktarım Paftaları Askı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER