Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.12.2016 tarihli ve 12693 sayılı kararı

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 40 pafta, 7736 sayılı parsele ait ağaç rölöve planlarında detayları yer alan 7 ve 12 numaralı doğu doğu çınarı (Platanus orientalis), 26 numaralı erguvan (Cercis siliquastrum), 17 nolu gümüşi ıhlamur (Tilia argenta) ve 19 nolu doğu çınarı (Platanus orientalis) ağaçlarının tescil kaydının kaldırılmasına ilişkin, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17.11.2016 tarih ve 01-833 sayılı kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.12.2016 tarihli ve 12693 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”in 17. Maddesi uyarınca 08.02.2017-22.02.2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.12.2016 tarihli ve 12693 sayılı kararı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER