Tepeören 5. Etap İmar Uygulaması Askı Tutanağı İlanı

Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi sınırları içinde 12,13,14,15,17,21, 22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,40,42,45,46,50,51,52,53,54,56,57,74,75,76,77,78, 236,237,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,1543,1770,1879,1880,1881,1882, 1958,2040,2043,2044,2045,2082,2083,2084,2255,2308,2309,2310,2311,2322,2323, 2324, 2325, 2326 ve 2327 sayılı parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 2981-3290 sayılı imar affı kanununun EK.1 maddesine göre yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri Tuzla Belediyesi Encümeninin 24.01.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İmar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.03.2017 tarih ve 954-906 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planının 08.05.2017 ve 09.06.2017 tarihleri arası belediye ilan panosu ve ilgili mahalle muhtarlığında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Yukarıda belirtilen parsel sahiplerinin veya hissedarlarının bu parsellerde yapılan çalışma ile ilgili bilgi almak üzere belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Tepeören 5. Etap İmar Uygulaması  Askı Tutanağı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER