Tuzla Belediyesi, Kamuda Arabuluculukta İlkler Arasında

Tuzla Belediyesi’nde çalışan ve emekliliği hak etmesi sebebiyle iş akdi fesih edilen 5 (Beş) işçi ile arabuluculuk uygulaması çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından uzlaşma sağlandı. Böylece adli yargıya gitmeden mahkemelerin iş yükünü arttırmaksızın çözülmüş oldu. Tuzla Belediyesi bu hususta ilkler arasına girdi.
İş Mahkemeleri tarafından İşçi-işveren uyuşmazlığının çözülmesinde arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi ve işçilerin vekil ve arabulucuya başvurmasının ardından belediye komisyon üyeleri ile başvurucuların vekilleri ve arabulucunun katılımı ile sürdürülen görüşmeler neticelendirildi. Tuzla Belediyesi görüşmeye kanunla getirilen düzenleme kapsamında oluşturulan 3 kişilik komisyonla katıldı.
İdare; boşta geçen zamanın uzaması ile oluşan yargı giderinden, fazla ödeme, prim gideri ayrıca yine uzama neticesinde oluşacak farklardan kurtulmuş oldu. Öte yandan; uyuşmazlığın arabuluculuğa taşınmasıyla idare yargı gideri, harç ve vekalet ücreti gibi giderleri ödemek zorunda kalmadı. İşçiler ise uzun bir yargılama süresine gitmeden haklarına kavuşmuş oldu.

Tuzla Belediyesi, Kamuda Arabuluculukta İlkler Arasında

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER