TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-Belediyemize ait  taşınmazların satış ihalesi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45 Maddelerine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 07.01.2020 Salı günü Saat:14:00'da  Açık ve Kapalı  Teklif  Usulü  ile  yapılacaktır.

S.No. Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi İmar Durumu Kullanımı Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 177 1 İstasyon 2.577.14 m²   İstasyon Mahallesi Memba Sokak Konut İşgalli 9.019.990.00  ₺ 270.599.97  ₺ 07.01.2020 14:00 Kapalı Teklif
2 ….. 6322 Postane 666.46 m²   Postane Mah. Erkal Sokak Konut Boş 2.032.703.00 ₺ 60.981.09 ₺ 07.01.2020 14:00 Açık Teklif
3 …… 7790 Cami 632.06 m²   Cami Mah. Yenal Sokak Konut İşgalli 1.832.974.00 ₺ 54.989.22  ₺ 07.01.2020 14:00 Açık Teklif
                         
 2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden   ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.
 3-Şartname Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.
 4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
   Şirketlerin;            Şahıslar;
  a)Şartname Dosyası          a)Şartname Dosyası
  b)İmza sirküleri,          b)Nüfus cüzdan sureti,
  c)Ticaret odası belgesi,          c)Yerleşim Yeri Belgesi 
  d)Geçici teminat.          d)Geçici teminat.
             
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
  İlan olunur.          
             
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER