İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Karar Sayısı : 2005/9207


Karar Sayısı : 2005/9207

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 e-Ruhsat ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız

Mevzuat : 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Sıhhi Müesseseler için istenen evrak listesi :

1-      Başvuru beyan formu. Forum için tıklayınız.

2-      Çalışanlara ait bilgi formu (5510 sayılı kanunun 8. Maddesi) forum için tıklayınız.

3-      Tapu fotokopisi ve var ise, yapı kullanma izin belgesi,

4-      Vergi Levhası,

5-      Kiracı ise kira kontratı (aslı)

6-      Emlak beyanı, (Belediyeden temin edilir.

7-      İşyeri Ruhsatı Sıhhi Müessese ücret tarifesi için Tıklayınız.

Şahıs  ise;

8.1 Bağlı olduğu Esnaf Odasından Faaliyet belgesi

8.2 Esnaf sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi,(Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.3 İki adet vesikalık resim,

 

Şirket ise ;

8.1- Ticaret Sicil Gazetesi (Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.2- Ticaret Faaliyet Belgesi

8.3- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

8.4- İmza Sirküleri,

        9-    İtfaiye raporu (gerektiren işletmelerden) gerektirmeyen işletmelerden yangın önlemlerinin alındığına dair bir adet 6 Kg yangın söndürme cihazı faturası (Bu miktar işyerinin metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.)

      10-   Ustalık belgesi gerektiren işletmelerden ustalık belgesi, (3308 sayılı kanun Mad.30)

Not: İşin nev’ine göre ayrıca bilgi belge istene bilinir.  İşyerinin devri halinde Noter devir sözleşmesi talep edilir. Devir alınan ruhsatın aslı ile Başkanlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri  için istenen evrak listesi;

1-      Başvuru beyan formu. Forum için tıklayınız.

2-      Çalışanlara ait bilgi formu (5510 sayılı kanunun 8. Maddesi) forum için tıklayınız.

3-      Tapu fotokopisi ve  yapı kullanma izin belgesi,

4-      Vergi Levhası,

5-      Kiracı ise kira kontratı (aslı)

6-      Emlak beyanı, (Belediyeden temin edilir.

7-      İşyeri Ruhsatı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ücret tarifesi için Tıklayınız.

Şahıs ise;

8.1 Bağlı olduğu Esnaf Odasından Faaliyet belgesi

8.2 Esnaf sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi,(Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.3 İki adet vesikalık resim,

 

Şirket ise;

8.1- Ticaret Sicil Gazetesi (Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.2- Ticaret Faaliyet Belgesi

8.3- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

8.4- İmza Sirküleri,

8.5- Mesul Müdür Sözleşme bayanı, formu için tıklayınız.

        9-    İtfaiye raporu,

 

      10-   İçkili Restaurant ve Lokantalardan Aşçılık belgesi veya gıda teknikeri, gıda mühendisi vb.

              diploma sürekti.

      11-  Çalışanların adı soyadı, T.C Kimlik numarası, adli sicil belgesi, bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan formu, forum için tıklayınız.

     12-   Muvafakatname ( Kat mülkiyeti kanunu kapsamında tapu kaydında  işyeri olarak gözüken bağımsız  bölüm için kat maliklerinin oy çokluğu kararı, tapu kaydında mesken olarak gözüken bağımsız bölüm için kat maliklerinin oy birliği kararı)

Not: * Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gerekmektedir.

           * Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta (Kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede) bulunması gerekmektedir. 

 Gayrisıhhi müesseseler için istenen evrak listesi;

1-      Başvuru beyan formu. Forum için tıklayınız.

2-      Çalışanlara ait bilgi formu (5510 sayılı kanunun 8. Maddesi) forum için tıklayınız.

3-      Tapu fotokopisi ve var ise, yapı kullanma izin belgesi, iskan belgesi yok ise, 12.10.2004 tarihinden öncesine ait elektrik veya su abonelik sözleşmesi yada hava fotoğrafı

4-      Vergi Levhası,

5-      Kiracı ise kira kontratı (aslı)

6-      Emlak beyanı, (Belediyeden temin edilir.

7-      İşyeri Ruhsatı Gayrısıhhi Müessese ücret tarifesi için Tıklayınız.


Şahıs ise;

8.1 Bağlı olduğu Esnaf Odasından Faaliyet belgesi

8.2 Esnaf sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi,(Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.3 İki adet vesikalık resim, 

Şirket ise ;

8.1- Ticaret Sicil Gazetesi (Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

8.2- Ticaret Faaliyet Belgesi

8.3- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

8.4- İmza Sirküleri,

        9-    İtfaiye raporu

      10-   Sanayi işletmelerinden sanayi sicil belgesi (Bilgim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından)

      11-   ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir  belgesi. (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)

      12-   Ustalık belgesi gerektiren işletmelerden ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan  istenmez.)

      13-   Karayolu Trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin belgesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünden)

      14-   Çevre izini veya çevre izin ve lisans belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)

      15-   Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)

      16-   İşyeri Motor teçhizat beyanı veya kapasite raporu, forum için tıklayınız.

Not: İşin nev’ine göre ayrıca bilgi belge istene bilinir.  İşyerinin devri halinde Noter devir sözleşmesi talep edilir. Devir alınan ruhsatın aslı ile birlikte Başkanlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER