Meclis Kararı 06.12.2017 - 156

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.12.2017....

KARAR NO

 ...156....


KARARIN

KONUSU

Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN - Turkut OKUR – Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU - G. Hale ÖZÇÖMERT ÇOŞKUN – Mustafa SEVİM –  Naci AYDIN - Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Cengiz SUNAR’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 05.12.2017             
Rapor No                      : 2017/19                                                                            
Konu                          : Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu
                                      Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı

KOMİSYON İNCELEMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32’inci maddesinde; “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 32’inci maddesi uyarınca 2018 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenen Huzur Hakkının, kanunca tanınan üst limitten ödenmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Şeklinde hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.11.2017 tarihli ve 1663 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.

             BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Nuri ÖZYAVUZ(Kom.Bşk.), Salih GÜNDOĞDU(Kom.Bşk.V), Murat KANT(Rpr.), G.H.Ö.COŞKUN(Üye), Necmettin BULUT(Üye).
             K A R A R : “Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ile ilgili Bütçe Komisyonunun 05.12.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2017 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 06.12.2017 - 156

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER