Meclis Kararı 06.12.2017 - 158

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.12.2017....

KARAR NO

 ...158....


KARARIN

KONUSU

“Sosyal Tesis Yönetmeliği(Şifa)

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN - Turkut OKUR – Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU - G. Hale ÖZÇÖMERT ÇOŞKUN – Mustafa SEVİM –  Naci AYDIN - Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Cengiz SUNAR’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 05.12.2017             
Rapor No                      : 2017/66                                                                            
Konu                          : Sosyal Tesis Yönetmeliği (Şifa)

              KOMİSYON İNCELEMESİ :
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak sosyal tesis olarak işletmesi yürütülecek olan Şifa Avm ve Düğün salonu içerisinde bulunan 33 ve34 nolu dükkanlar için hazırlanan yönetmelik ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 09.11.2017 tarihli ve 822 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

             KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Sosyal Tesis Yönetmeliği(Şifa)ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz olunur.

               HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

              K A R A R :
              Sosyal Tesis Yönetmeliği (Şifa)” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2017 tarihli ve 2017/66 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2017 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 06.12.2017 - 158

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER