Meclis Kararı 06.12.2017 - 159

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.12.2017....

KARAR NO

 ...159....


KARARIN

KONUSU

“Sözleşmeli Personel İstihdamı

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN - Turkut OKUR – Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU - G. Hale ÖZÇÖMERT ÇOŞKUN – Mustafa SEVİM –  Naci AYDIN - Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Cengiz SUNAR’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 05.12.2017             
Rapor No                      : 2017/67                                                                            
Konu                          : Sözleşmeli Personel İstihdamı

            KOMİSYON İNCELEMESİ            
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esaslara göre ekli cetvelin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.11.2017 tarihli ve 1161 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“Sözleşmeli Personel İstihdamıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz olunur.

            HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

            K A R A R : “Sözleşmeli Personel İstihdamı” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2017 tarihli ve 2017/67 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2017 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 06.12.2017 - 159

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER