Meclis Kararı 06.12.2017 - 160

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.12.2017....

KARAR NO

 ...160....


KARARIN

KONUSU

“Yetki Talebi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN - Turkut OKUR – Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU - G. Hale ÖZÇÖMERT ÇOŞKUN – Mustafa SEVİM –  Naci AYDIN - Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Cengiz SUNAR’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 05.12.2017             
Rapor No                      : 2017/68                                                                            
Konu                          : Yetki Talebi

            KOMİSYON İNCELEMESİ :

6289 sayılı kanunla değişik 4688 sayılı kanunun 32. Maddesi çerçevesinde 01.01.2018 tarihinden itibaren, Belediyemizde bulunan personele Sosyal Denge Sözleşmesi - mevcut  sözleşmenin uzatılabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI’ya yetki verilmesi hususunun Meclise havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 1228 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Yetki Talebiile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz olunur.

            HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

            K A R A R : “Yetki Talebi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2017 tarihli ve 2017/68 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2017 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 06.12.2017 - 160

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER