Meclis Kararı 06.12.2017 - 161

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.12.2017....

KARAR NO

 ...161....


KARARIN

KONUSU

“Geçici İşçi Vizeleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN - Turkut OKUR – Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU - G. Hale ÖZÇÖMERT ÇOŞKUN – Mustafa SEVİM –  Naci AYDIN - Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Cengiz SUNAR’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 05.12.2017             
Rapor No                      : 2017/69                                                                            
Konu                          : Geçici İşçi Vizeleri

            KOMİSYON İNCELEME
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. maddesine Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde Kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl hesabına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denmektedir.
Belediyemizde geçici işçi olarak görev yapmakta iken 5620 Sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel olma hakkına sahip olup, bu haktan yararlanmayı kabul etmeyerek geçici işçi olarak kalan 3 personel için, yine mezkur kanun gereğince kadrolu işçi pozisyonuna atanma hakkını elde edemeyip bir yıl içinde en fazla 5 ay 29 gün çalışma hakkı bulunan ve 27.06.2017 tarihinden itibaren iş akdi askıya alınan 1 personel için ekli cetvelde belirtilen oranlarda 2018 yılı için çalışma vizelerinin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havale edilmesini olurlarınıza arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 1227 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
          
            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“Geçici İşçi Vizeleriile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.
           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).
            
             K A R A R : “Geçici İşçi Vizeleri” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2017 tarihli ve 2017/69 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2017 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 06.12.2017 - 161

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER