Meclis Kararı 08.12.2017 - 168

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.12.2017....

KARAR NO

 ...168....


KARARIN

KONUSU

“Hibe”

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN – Yakup YILMAZ - Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU – Mustafa SEVİM – Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Hüseyin İLDAN’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi             : 07.12.2017             
Rapor No                   : 2017/70                                                                             
Konu                          : Hibe

            KOMİSYON İNCELEMESİ :

İlgi:   27.11.2017Tarihli Turtaş Taşımacılık ve Turizm Ltd.Şti. yazısı.
İlgi yazıda firması Turtaş Taşımacılık ve Turizm Ltd.Şti. bünyesinde bulunan ihtiyaç Fazlası 1 adet 2007 model MAN marka, 19513306091337 motor numaralı,MAA74ZZ56T009091 şase numaralı 34 HGN 13 plakalı otobüs Belediyemize şartsız ve ivazsız olarak hibe edilmek istenmiştir. 5393 sayılı Belediye kanununun 38. maddesinin L fıkrasına göre, Belediye başkanının yetkileri arasında yer alan bağış ve hibe kabul etme yetkisi olmasına rağmen, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Belediye kanununun 85.maddesi ile 237 sayılı Taşıt kanunun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdari birliklerinin taşıt kanununa tabi olduğu ancak, İl Özel İdareleri Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilebilecekleri hükmü getirilmiştir.
Buna göre her yıl Bütçe kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi ) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi meclislerinden karar almaları yeterli olup, Bakanlar Kurulu izni almalarına gerek olmadığı belirtilmektedir.
Yukarıda modeli, şase ve motor numaraları yazılı 34 HGN 13 plakalı 2007 model MAN marka otobüsün, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere şartsız ve ivazsız olarak hibesinin Meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunun, Makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.11.2017 tarihli ve 689 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
         
          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“Hibeile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

K A R A R : “Hibe” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.12.2017 tarihli ve 2017/70 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 08.12.2017 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 08.12.2017 - 168

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER