Meclis Kararı 08.12.2017 - 170

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.12.2017....

KARAR NO

 ...170....


KARARIN

KONUSU

“Aydınlı Mah. 310 Parseldeki 285,00m2 hisse ile Mülkiyeti Belediyemize ait 8470 Ada 11ve 12 Parselin Takası”

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN – Yakup YILMAZ - Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU – Mustafa SEVİM – Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Hüseyin İLDAN’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 07.12.2017             
Rapor No                     : 2017/72                                                                             
Konu                          : Aydınlı Mah. 310 Parseldeki 285,00m2 hisse
                                          ile Mülkiyeti Belediyemize ait 8470 Ada
                                          11ve 12 Parselin Takası
            
          KOMİSYON İNCELEMESİ :
Tuzla  Aydınlı  Mahallesi  310 Parsel  sayılı, 570,00m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park,Yol-Dere Koruma Bandı kuşağında kalan taşınmazdaki Sadrettin ÇALGAN’a ait 285,00m2 hisse ile mülkiyeti  Belediyemize ait, Aydınlı Mahallesi 8470 Ada 11  Parsel sayılı 155,22m2  yüzölçümlü ve 8470 Ada 12 Parsel sayılı 217,06m2 yüzölçümlü taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına  göre,  takasına karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2017 tarihli ve 6563 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
         
          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“Aydınlı Mah. 310 Parseldeki 285,00m2 hisse ile Mülkiyeti Belediyemize ait 8470 Ada 11ve 12 Parselin Takasıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; takas yapılacak taşınmazlar arasındaki varsa değer farkının karşılanması kaydıyla takası, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz olunur.

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

          K A R A R : Aydınlı Mah. 310 Parseldeki 285,00m2 hisse ile Mülkiyeti Belediyemize ait 8470 Ada 11ve 12 Parselin Takası” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.12.2017 tarihli ve 2017/72 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 08.12.2017 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 08.12.2017 - 170

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER