Meclis Kararı 07.02.2018 - 027

                     T.C.
                   TUZLA
       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...07.02.2018....

KARAR NO

....027...

KARARIN

KONUSU

Tuzla Gençlik Merkezi Büfe Yönetmeliği 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Derya BACACI- Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - İbrahim DENİZ-Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Cengiz GÜLOĞLU - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 06.02.2018             

Rapor No                   : 2018/16                                                                             

Konu                          : Tuzla Gençlik Merkezi Büfe Yönetmeliği. 

        KOMİSYON İNCELEMESİ : 

        İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak işletilecek olan Tuzla Gençlik Merkezi içerisinde bulunan büfe için hazırlanan yönetmelik ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli ve 4746 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Tuzla Gençlik Merkezi Büfe Yönetmeliğiile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle oybirliği ile uygun görülmüştür.

        Meclisimizin Onayına Arz olunur.

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

        K A R A R : Tuzla Gençlik Merkezi Büfe Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 06.02.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 07.02.2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 07.02.2018 - 027

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER