Meclis Kararı 07.02.2018 - 028

                     T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...07.02.2018....

KARAR NO

....028...

KARARIN

KONUSU

“Sokak İsimlendirmesi ve İptali 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Derya BACACI- Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - İbrahim DENİZ-Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Cengiz GÜLOĞLU - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 06.02.2018             

Rapor No                      : 2018/17                                                                            

Konu                          : Sokak İsimlendirmesi ve İptali

 

        KOMİSYON İNCELEMESİ : 

        İlçemizde yeni yapılan imar uygulamaları ve uygulama imar planları sınırlarında kalan Mahallelerde bazı Cadde ve Sokak isimlerinin olmadığı ve yeni isimlendirme çalışması yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Bahse konu olan sokak isimlendirmeleri bu bölgedeki vatandaşın numarataj talepleri, İski, Ayedaş vb. kurumların altyapı hizmetlerine altlık oluşturulması için gerekli olmaktadır.

        Ekli paftalarda belirtilmiş olan Postane Mahallesindeki isimsiz imar yolunun isimlendirilmesi, 1/1000 ölçekli planlarda yol olarak gözükmeyen; Yayla Mahallesi Derman Sokak, Aydıntepe Mahallesi Tuğba Çıkmazı Sokak, Tepeören Mahallesi Cennet Sokak ve Himmet Sokağın iptal edilmesinin değerlendirilerek konu hakkında karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4966 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Sokak İsimlendirmesi ve İptaliile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; planlarda yol olarak görülmeyen Derman Sokak, Tuğba Çıkmazı Sokak, Cennet Sokak ve Himmet Sokağın isimlerinin iptali, ayrıca ismi bulunmayan Postane Mahallesindeki sokağın isminin Abdurrahman Gazi olarak isimlendirilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.       

        HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

        K A R A R : Sokak İsimlendirmesi ve İptali” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 06.02.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 07.02.2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 07.02.2018 - 028

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER