Meclis Kararı 07.02.2018 - 029                     T.C.
                   TUZLA 
       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...07.02.2018....

KARAR NO

....029...

 KARARIN

KONUSU

“Yol Aksları 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Derya BACACI- Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - İbrahim DENİZ-Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Cengiz GÜLOĞLU - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 06.02.2018             

Rapor No                   : 2018/18                                                                            

Konu                          : Yol Aksları.

 

       KOMİSYON İNCELEMESİ :

       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g Maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesine görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisinden alınması gerekmektedir.

       Yapılan incelemeler neticesinde Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi Çamlıbel Sokak, Koru Sokak ve Bozkurt Sokağın yol akslarının imar planlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

       Makamınızca uygun görülmesi halinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi Çamlıbel Sokak, Koru Sokak ve Bozkurt Sokağın yol aksının imar planlarına göre yeniden düzenlenmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4971 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

       KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

       “Yol Akslarıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.Meclisimizin onayına arz olunur. 

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).        

        K A R A R : Yol Aksları” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 06.02.2018 tarihli ve 2018/18 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 07.02.2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı

 

 

Meclis Kararı 07.02.2018 - 029

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER