Meclis Kararı 07.02.2018 - 030

                     T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...07.02.2018....

KARAR NO

....030...

 KARARIN

KONUSU

“Tuzla Şifa Spor Kulübüne Ödül Verilmesi 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Derya BACACI- Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - İbrahim DENİZ-Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Cengiz GÜLOĞLU - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 06.02.2018             

Rapor No                   : 2018/4                                                                              

Konu                          : Tuzla Şifa Spor Kulübüne Ödül Verilmesi.

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denilmektedir.

         İlçemizde faaliyet gösteren ve 2017 sezonunda U14, U16 ve A takımlarında şampiyonluk elde ederek büyük bir başarının altına imza atan Tuzla Şifa Spor Kulübüne Meclis bütçe komisyonunca belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılması için karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 05.02.2018 tarihli ve 5121 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

 

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

         “Tuzla Şifa Spor Kulübüne Ödül Verilmesi.” ile ilgili teklif dosyası komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzca Tuzla Şifa Spor Kulübüne 50.000- (ellibin) TL ödül olarak nakdi yardım yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.

 

   BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Nuri ÖZYAVUZ(Kom.Bşk.), Salih GÜNDOĞDU(Kom.Bşk.V), Murat KANT(Rpr.), G.Hale. Ö.COŞKUN(Üye), Necmettin BULUT(Üye).

        

        K A R A R : Tuzla Şifa Spor Kulübüne Ödül Verilmesi” ile ilgili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 06.02.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 07.02.2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 07.02.2018 - 030

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER