Meclis Kararı 09.02.2018 - 031

                    T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.02.2018....

KARAR NO

....031...

 KARARIN

KONUSU

“Arsa Satışı 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN – Mustafa SEVİM - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 08.02.2018             

Rapor No                      : 2018/19                                                                            

Konu                          : Arsa Satışı

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

İlgi: 23.01.2018  tarih ve 48 sayılı Encümen Kararı.

        Tuzla Orhanlı Mahallesi 186 Parsel sayılı taşınmazın güneyinde kalan 1/5000 ölçekli Uygulama Nazım İmar Planında Toplu İşyeri-Depolama Alanında kalan ilgi  Encümen Kararı gereği, ekli teklif fölyesinde; (D) harfi ile gösterilen  20.467,43m2 yüzölçümlü, (E) harfi ile gösterilen  4.376,75m2 yüzölçümlü,(F)  harfi ile gösterilen  17.178,68m2 yüzölçümlü,(H) harfi ile gösterilen  15.619.38m2 yüzölçümlü ve (J) harfi ile gösterilen 12.639,62m2 yüzölçümlü  Belediyemiz adına tescil edilecek taşınmazların, 2886 Devlet İhale Kanununa göre satışına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrasına göre  karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4963 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Arsa Satışıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. 

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

        K A R A R : “Arsa Satışı” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 08.02.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 09.02.2018 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 09.02.2018 - 031

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER