Meclis Kararı 09.02.2018 - 032

                     T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.02.2018....

KARAR NO

....032...

 KARARIN

KONUSU

“Aydınlı Mah. 345 Parsel Arsa Satışı 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, - Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ – Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER – Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU - Mehmet KİNSİZ - Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN – Mustafa SEVİM - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 08.02.2018             

Rapor No                   : 2018/20                                                                            

Konu                          : Aydınlı Mah. 345 Parsel Arsa Satışı 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

        Tuzla mülkiyeti Belediyemize ait Aydınlı Mahallesi 345 Parsel sayılı  8.400,00m2  yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli  Orhanlı Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planında Ticaret Konut Alanı-İlköğretim Alanında kalan taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrasına göre, karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4969 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Aydınlı Mah. 345 Parsel Arsa Satışıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

        Meclisimizin onayına arz olunur. 

        HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

        K A R A R : Aydınlı Mah. 345 Parsel Arsa Satışı” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 08.02.2018 tarihli ve 2018/20 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 09.02.2018 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 09.02.2018 - 032

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER