Meclis Kararı 09.02.2018 - 033

                     T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.02.2018....

KARAR NO

....033...

 KARARIN

KONUSU

Aydınlı 102 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı, Takası, Yap-İşlet Modeli İle Kiralanması 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden,
Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ -Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER - Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI - Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU-Mehmet KİNSİZ-Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN – Mustafa SEVİM - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 08.02.2018             

Rapor No                   : 2018/21                                                                            

Konu                          : Aydınlı 102 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın

                                         Arsa Satışı, Takası, Yap-İşlet Modeli İle Kiralanması

 

        KOMİSYON İNCELEMESİ :

        Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzla, Aydınlı Mahallesi, 102 Ada 2 Parsel sayılı 2074,01m² yüzölçümlü taşınmazın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi ve satış şartlarının belirlenmesi, idaremizce uygun görülen bir taşınmaz ve/veya taşınmazlarla takas edilmesi, iş bu taşınmaz üzerinde Belediye yatırımı yaptırılması amacıyla üzerinde otuz yıl süreyle işletme hakkı tesis edilerek ve karşılığında işletme bedeli alınarak yap-işlet modeliyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle artırma suretiyle ihalesinin yapılması için, Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince Encümene yetki verilmesine karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4970 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Aydınlı 102 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı, Takası, Yap-İşlet Modeli İle Kiralanmasıile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.      

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

        K A R A R : Aydınlı 102 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı, Takası, Yap-İşlet Modeli İle Kiralanması” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 08.02.2018 tarihli ve 2018/21 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 09.02.2018 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

Meclis Kararı 09.02.2018 - 033

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER