Meclis Kararı 09.02.2018 - 034

 

KARAR TARİHİ

...09.02.2018....

KARAR NO

....034...

KARARIN

KONUSU

Aydınlı 750 Parsel ile Mülkiyeti Belediyemize Ait Aydınlı 4471, 4566, 4562, 4675, 4567, 4477 ve 4668 Parsel Sayılı Taşınmazların Takas Edilmesi 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden,
Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ -Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER - Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI - Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU-Mehmet KİNSİZ-Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN – Mustafa SEVİM - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 08.02.2018             

Rapor No                   : 2018/22                                                                            

Konu                          : Aydınlı 750 Parsel ile Mülkiyeti Belediyemize

                                         Ait Aydınlı 4471, 4566, 4562, 4675, 4567, 4477 ve

                                         4668 Parsel Sayılı Taşınmazların Takas Edilmesi

 

        KOMİSYON İNCELEMESİ :

        Mülkiyeti şahıslara ait; Tuzla, Aydınlı Mahallesi, 750 Parsel sayılı 3668,32m² yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait; Aydınlı 4471, 4566, 4562, 4675, 4567, 4477 ve 4668 Parsel sayılı taşınmazların tamamı veya uygun olanları ile takasının yapılabilmesi için  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına  göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 5060 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Aydınlı 750 Parsel ile Mülkiyeti Belediyemize Ait Aydınlı 4471, 4566, 4562, 4675, 4567, 4477 ve 4668 Parsel Sayılı Taşınmazların Takas Edilmesiile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.      

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye). 

       K A R A R : Aydınlı 750 Parsel ile Mülkiyeti Belediyemize Ait Aydınlı 4471, 4566, 4562, 4675, 4567, 4477 ve 4668 Parsel Sayılı Taşınmazların Takas Edilmesi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 08.02.2018 tarihli ve 2018/22 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 09.02.2018 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan V.

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı

 
Meclis Kararı 09.02.2018 - 034

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER