Meclis Kararı 09.02.2018 - 035

                     T.C.

                   TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.02.2018....

KARAR NO

....035...

 

KARARIN

KONUSU

“Yol İsim Değişiklikleri Talebi 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında;Üyelerden, Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ -Av.Salih ÇEVİK - Soner BİBER - Yakup YILMAZ - İlker GÖKDEMİR - Çiğdem ARSLAN - Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI - Nuri ÖZYAVUZ –Turkut OKUR- Salih GÜNDOĞDU-Mehmet KİNSİZ-Bahrem KURUAĞAÇ – Kasım DURMAZ - Murat KANT - Önder POLATOĞLU - Naci AYDIN –Av. Hüseyin İLDAN - G.H.Ö.COŞKUN – Mustafa SEVİM - Maksut KARACA – Yücel TÜRK‘ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 09.02.2018             

Rapor No                      : 2018/23                                                                            

Konu                          : Yol İsim Değişiklikleri Talebi

 

        KOMİSYON İNCELEMESİ :

İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.12.2017 tarihli ve 1937 nolu Kararları.

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek”  gibi iş ve işlemler, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (g) bendinde de; “meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” gibi iş ve işlemler Büyükşehir Belediye Meclislerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

        Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Orhanlı Mahallesi “Dumanlı Sokak” Mimar Sinan Mahallesi “Işık Sokak” Postane Mahallesi “Samanyolu Sokak” ve Mimar Sinan Mahallesi “Zaman Sokak ” adlı sokak isimlerinin değiştirilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) Fıkrasına göre karar alınmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (g) Fıkrasına göre de İstanbul Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarihli ve 4968 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

        “Yol İsim Değişiklikleri Talebiile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Dumanlı Sokağın isminin Tefekkür, Samanyolu sokağın isminin Mübadil, Zaman Sokağın isminin Nizam-ı Alem, Işık sokağın isminin Mihrimah Sultan olarak değiştirilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.         Meclisimizin onayına arz olunur.

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

 

       K A R A R : Yol İsim Değişiklikleri Talebi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.02.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 5’inci Toplantı Yılı, Şubat Ay’ı Toplantılarının 09.02.2018 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı


 

 

Meclis Kararı 09.02.2018 - 035

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER