Nikah Başvurusu Hakkında Bilgi Edinin

Nikah Başvurusu Hakkında Bilgi Edinin

Evlenme ile İlgili Bilgiler

z03.04.2014

TUZLA BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

TÜRK VATANDAŞLARI 

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evrakların teslimi hafta içi mesai saatlerinde olup, çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur. Çiftlerden birinin Tuzla ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

1) Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi (Ehliyet ve benzeri belgeler geçersizdir. T.C Nüfus kimliklerinde medeni halinin “bekar” yazması gerekmektedir.)

2) 3’er adet vesikalık fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmez.)

3) Evlenmeye mani herhangi bir hastalığının bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu Aile Hekimliğinden resimli ve onaylı alınacaktır. Yapılan tahlil sonuçlarının Aile Hekimliğine onaylatılması zorunludur.

4) Soyadı ve Mal Rejimi dilekçesi isteyen çiftlerimiz müracaat esnasında bildirmelidir. (Mal Rejimi Sözleşmesi NOTER' den temin edilmektedir.)

 

5) Evrakların teslimi hafta içi mesai saatleri arasında olup adaylarının birlikte gelmeleri zorunludur. Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda vekâlet veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen vekâletname olmalıdır.

6) Tuzla Sınırları içerisinde ikamet edip; başka ilçede nikâh yaptırmak isteyen çiftlerin izin belgesi almak için başvuruda gerekli olan tüm evrakları hazırlayıp birlikte gelmeleri zorunludur.

 

7) Evrak teslimi yapılırken Evlenme cüzdan ücreti (140 TL) ödenecektir.

 

Evlendirme Yönetmeliği’nin 42. Maddesi gereği evlenmeye esas olan belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır (180 gün). (Evrak düzenlenme tarihi ile nikâhın kıyılacağı tarih arası için geçerlidir.)

 

Mevzuat gereği aynı gün içerisinde nikâh işlemi yapılamaz.

 

NİKÂH YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

Reşit olmayanlar için;

*17 yaşını doldurup 18 yaşından gün alan bay ve bayan adaylar anne ve babaları ile gelmek zorundadır. Anne ve babalarının kimlik aslı ve fotokopileri olmalıdır. Birlikte gelemeyen anne ve babanın ise noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.

Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.

*17 yaşını doldurmamış bay ve bayan adaylar evlenemez. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesinden alacağı Evlenme İzin Kararıyla evlenebilir.

 

Boşanmış veya dul olan bayanlar için; 

Boşanmış veya dul olan bayanlar, boşanma ve ölüm tarihinden itibaren 10 ay (300 gün) süresince evlenemez. Ancak bu zaman süresi içinde evlenmek isteyenler, Aile Mahkemesinden (Kesinleşmiş karar) İddet Müddeti Kararı getirecektir. Bu karar, yabancı vatandaşları da kapsamaktadır.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1) Pasaport önyüz tercüme edilip, noter onayı yapıldıktan sonra belge kabul edilir.  (Türkiye’de yapılacak.)

2) 3’er adet vesikalık fotoğraf Biyometrik fotoğraf kabul edilmez.

3) Sağlık Raporu (Yabancı ülke vatandaşları, eş adayının Aile Hekim’inden alacaktır.)

4) Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Sicil Raporu (Ahvali Şahsiye Kanunu'na tabi ülkelerden alınacaktır.)

5) Apostille Şerhli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi (Laheye Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacaktır. Türkiye’de noterden tercüme ettirilmelidir. Belge tercümesi ve pasaportta isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.)

6)  Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi kendi ülkelerinden alacak ve ülkelerinde bulunan Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanacaktır.

7) Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi konsolosluklarından alacağı Evlenme Ehliyet Belgesini, herhangi bir ilçe  kaymakamlığına onaylatacaktır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda Anne ve Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır. Aksi takdirde Doğum Belgesi de getirilmesi zorunludur.

8) Fahri konsolosluklarca düzenlenen evraklar geçerli değildir.

9) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılar; ikamet izni dışında Türkiye'de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan şahıslar il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerinden alacakları evlenme ehliyet belgesi ile müracaat edebilirler.

10) Yabancı evliliklerde vize problemi olan veya oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

2020 Yılı Ücret Tarifeleri

ŞEHRAZAT SALONU (500 Kişi)                550 TL

MAVERA SALONU    (250 Kişi)                 350 TL  

FOTOĞRAF (20 Adet) ve VİDEO ÇEKİMİ   275 TL

U.A AİLE CÜZDAN ÜCRETİ                      140 TL

2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 97.maddesi gereğince;

NİKAH ÜCRETLERİ

TUZLA İÇİ (Düğün salonu, Ev, Dernek vb.)        350 TL

TUZLA İÇİ (Restorant, Otel vb)                         550 TL

TUZLA DIŞI (Düğün salonu, Ev, Dernek vb.)      550 TL

TUZLA DIŞI (Restorant, Otel vb)      650 TL

Başka ilçelerden izin belgesi ile gelen çiftler yukarıdaki fiyatlara ek olarak 60 TL izin belgesi ücreti ödeyecekledir.

(Hafta içi törensiz nikâhlardan ücret alınmaz.)

 

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi

Cami Mah.Şehitler Cad. Balıkçılar Sk.No:7 Tuzla/İSTANBUL

Telefon: 446 86 87 

www.tuzla.bel.tr