İlgili Mevzuatlar

3194 Sayılı İmar Kanunu

5216 Sayılı Bşb Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

3621 Sayılı Kıyı Kanunu

6831 Sayılı Orman Kanunu

2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar 

2942 Kamulaştırma Kanunu

648 Sayılı KHK

644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK
İlgili Mevzuatlar

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER