Tebliğler / Genelgeler

1-  Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 

2-  6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak kira yardımlarına ilişkin olarak yayınlanmış olan genelge ve ekleri aşağıda verilmiştir.

Kira Yardım Genelgesi

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4


3- Riskli yapı tespiti çalışmalarına ilişkin genelge

4- Riskli yapıların yıktırılması süreci ve takibine ilişkin Genelge

 

 

 

Tebliğler  / Genelgeler

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER