Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi

z13.02.2018

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda içinde modern teknolojiklaboratuvarların olduğu ve lise öğrencilerinin her türlü deneyleriniyapabildikleri Bilim Merkezi’ni hizmete kazandırdık.
Tuzla Belediyesi’nin vizyon projesi Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, 12 Ekim 2017 Perşembe günü Tuzla Bilim Şenliği kapsamında hizmete açıldı.
Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve tüm Türkiye’ye model olmayı hedeflemektedir. Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı önderliğinde ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülmekte olan bir projedir.
Tuzla’yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Tuzla Belediyesi tarafından açılan Bilim Merkezi, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi.

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi’nin amacı toplumumuzun bilim toplumu haline dönüşmesine ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.
Bilim merkezimiz, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen bir merkezdir.
Güzel bir ortamda bilim merkezinde, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar sunmaktır.
Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlamaktır.
Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi; bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecektir. 

İÇİNDEKİLER
T-Rex dinazoru: Arka ayakları oldukça büyük olmasına rağmen ön ayakları oldukça küçük ve vücudunun ön kısmındaydı. Arka ayaklarında üçü önde biri arkada olmak üzere dört parmak, ön ayaklarında iki ince parmak bulunuyordu. Ön ayakları küçük olsa da bir yetişkin bir Smildon taşıyabilecek kadar güçlüydü. Bu ayaklar ağzına yemek götüremeyeceği kadar kısaydı.
DNA modeli; DNA hücreyi yönetir.DNA’nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturan kişiler James Watson ve Francis Crick’tir. DNA’yı sarmal bir medivene benzetmişlerdir.
Fotosentez cihazı: BioChamber Fotosentez Kabı içerisinde biyolojik olaylar çeşitli sensörler ile incelenebilmekte ve yapılan deneyler dijital ekran üzerinden gözlemlenebilmektedir. Fotosentez düzeneğinde; Oksijen sensörü (Vernier), Karbondioksit sensörü (Vernier), Veri Toplama cihazı (Vernier), BioChamber (Vernier), Bilgisayar, 42 inch boyutunda LCD TV bulunmaktadır.
Digital Mikroskop: Dijital mikroskoplar; optik lens ve dijital kamera kullanarak edindiği görüntüyü bir monitöre ya da bilgisayarda çalışan bir yazılım yardımı ile, bilgisayara aktaran bir mikroskop çeşididir.
Güneş enerjisi ile çalışan araba: Güneş arabaları temel olarak enerjisini güneşten karşılayan araba türü olarak tanımlanır. Kullanılan malzeme ve tasarım farklılık gösterse de çalışma prensibi tüm yapılan araçlarda hemen hemen aynıdır. Araba; enerjiyi sağlamak için güneş panelleri, motor, kullanılmayan enerjiyi saklamak ve gerektiğinde kullanmak için akü, sürücü bölümü ve bu elemanları birbirine bağlayan ve denetleyen çeşitli elektrik ve elektronik mekanizmalardan oluşur.
 Rüzgar enerjisi: Rüzgar enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de elektrik enerjisi üretimi alanıdır. Bu enerji dönüşümü için rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. Ülkemizin bazı şehirlerinde de rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için rüzgar türbinleri bulunmaktadır.
Stirling motoru: Stirling motoru, kapalı bir haznenin dışardan ısıtılmasıyla oluşan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinadır. Sıcak hava motoru olarak da bilinir. Isınan havanın genişleyip sıkışmasıyla motor hareket etmeye başlar.
 Buhar makinesi: Buharın içerisinde bulunan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve dıştan yanmalı motor sınıfına giren makinelerdir. Bu makineler; buharlı gemiler, lokomotifler, endüstriyel devreler, pompalar ve buharlı traktörler olabilir.
Çamaşır makinesi çalışma prensibi
Tırmanan koni: Günlük hayatımızda sıklıkla eğimli yüzeylerde cisimlerin yerçekiminden dolayı yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığını ya da düştüğünü görmüşüzdür. Ancak iki koniden oluşan bu cisim, eğimli yüzeyde aşağıdan yukarıya doğru kendiliğinden tırmanıyor. Ama nasıl?
Eğimli yüzey cismi tırmanıyor olarak algılamamıza sebep oluyor. Aslında cismin ağırlık merkezi, genişleyen yüzey ve uçlara doğru incelen cisim nedeniyle aşağıya doğru hareket ediyor.
Çıkrık: Eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan sisteme çıkrık denir. Çıkrık, basit makinelerden biridir. Küçük bir kuvvetle çok büyük yükler kaldırılabilir.
Makaralar: Sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde ipin geçebilmesi için oluğu olan dairesel düzeneklere makara denir.
Makaralar  iş yaparken bir takım kolaylıklar sağlayan basit makinelerdir.. Makaraları günlük yaşamda birçok alanda görmek mümkündür. Makaralar bayrak direğinde, vinçlerin ucunda, inşaatlarda harç, tuğla ve diğer yapı malzemelerini taşımak için kullanılmaktadır. Makaralar, sabit makaralar ve hareketli makaralar olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz.
Denge platformu: Tek ayak üstünde bekleyerek sabit bir noktaya bakarak,sallanan düzenek karşısında dengeyi korumayı amaçlamıştır.
Serbest düşme: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağıya doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz ve alışageldiğimiz bir olaydır. Cisimlerin düşmesi her devirde bilim adamlarının ilgisini çekmiş ve araştırma konusu olmuştur. Bu konuda sistemli olarak çalışma yapan ilk fizikçinin Galileo Galilei olduğu söylenir
Merkezcil kuvvet: M kütleli bir topun r uzunluğunda bir ipin ucuna bağlandığını ve yatay düzlemdeki dairesel yörüngede sabit hızla döndürüldüğünü varsayalım. Topun eylemsizliği, hareketin doğrusal bir yol boyunca kalmasını sağlamak eğilimindedir. Ancak , ipin topa uyguladığı kuvvet, dairesel yörüngede kalmasını sağlar. Bu kuvvet ip boyunca ve merkeze yönelmiş durumdadır  bu kuvvete merkezcil kuvvet denir.
Merkezcil kuvvette merkezcil ivmeye benzer olarak parçacığın çizdiği dairesel yörüngenin merkezine doğru etki eder.
Bir ipin ucuna bağlanarak döndürülen top durumunda merkezcil kuvvet, ipteki gerilme kuvvetidir. Dünya çevresinde dolanan bir uydu için merkezcil kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
Deneyin amacı; dairesel bir yörüngede dolanan bir cismin kütlesinin, yörünge yarıçapının ve merkezcil kuvvetin değişim etkilerini incelemektir.
Etki-tepki düzeneği: Koltukları rayın tam ortasına getirin ve karşılıklı oturun. Topu sırayla birbirinize atın. Bu düzenek karşılıklı iki sandalye, sandalyelerin üzerinde hareket ettiği bir ray sistemi ve bir toptan oluşmaktadır. Sandalyelere karşılıklı oturan iki kişi topu birbirine doğru atarken öne uyguladığı kuvvet kadar raylı sistemde geriye hareket eder. Burada amaç etki-tepki yasasını eğlenerek öğrenmektir.
Doğru akım ve alternatif akım düzeneği:Doğru akım verildiğinde yanan lamba,alternatif akım verilince yanmadığı gözleniyor.
Manyetik hızlandırıcı: Çelik bir bilyeyi manyetik zincirleme reaksiyonla belirlim bir hedefe yüksek hızda göndermeye yarayan bir düzenek oluşturduk.Hazırladığımız platformun üzerine neodyum mıknatısları 2 şerli 10 cm aralıklarla yapıştırdık.Her birinin yanına üçer çelik bilye yerleştiriyoruz.En sondaki mıknatısa 1 adet çelik bilye yuvarladığımızda en sondaki bilye diğer taraftan hızlı bir şekilde fırlıyor.
Manyetik alan çizgileri : Bir mıknatısın etrafında manyetik alan kuvvet çizgileri vardır. Bu kuvvet çizgilerini gözümüzle göremeyiz. Demir tozları sayesizden bu çizgiler gözükebilir. Pusula içinde mıknatıs olduğu için yanına getirilen diğer mıknatıs veya demir gibi maddelerden etkilenir.
Praksinoskop: Bu düzenek parçalı aynalar ve bir resim bandından oluşmaktadır.Resim bandı dairesel bir zemin üzerine yerleştirilmiştir. Parçalı ayna grubu, bu zeminin tam ortasına yerleştirilmiştir. Resim bandındaki resim sayısı ve parçalı ayna gurubundaki ayna sayısı aynıdır. Düzenek çevrildiğinde yansıyan resimlerin hızlı geçişi hareket eden bir görüntü illüzyonu oluşturur. Bu sistem sinemanın temel prensibidir.
Çukur Ayna: Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna ya da içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. Çukur aynaların toplayıcı özelliği vardır. Bu aynalar güneş ışınlarına dik tutulursa, ışınlar yansıdıktan sonra bir noktada kesişirler. Bu noktaya aynanın odak noktası denir ve F ile gösterilir.
Tümsek Ayna: küre parçasının dış yüzeyi ise tümsek ayna yada dışbükey ayna ( konkav ayna ) denir.Tümsek aynaların dağıtıcı özelliği vardır. Bu aynalar güneş ışınlarına dik tutulursa, yansıyan ışınların uzantıları bir noktada kesişirler. Bu noktaya aynanın odak noktası denir.
Sağ-sol yanılgısı: Bu düzenek bir platform içerisinde dik şekilde yerleştirilmiş çift taraflı aynadan ve aynanın ortasındaki tutma kollarındanoluşmaktadır. Ellerinizin ikisiyle de aynanın birer tarafındaki kolları tutun sadece bir taraftan bakın. Görünen sadece bir eliniz ve onun görüntüsüdür. Sol elinizi oynattığınız zaman aynadan sanki sağ eliniz oynuyormuş görüntüsü oluşur. Bu nedenle beyin gözden gelen bilgiler ile sol elinizi sanki sağ eliniz gibi algılar. Kaslarımız hareket ettiği halde aynada oluşan durağan görüntü sayesinde gözümüz bu hareketi aynada algılayamaz çelişki yaşar.
Lazer optik düzeneği: Optik deney seti geometrik optiğin temel prensiplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulan bir settir. Lazer ışın demeti yayan kutu ışık kaynağı olarak kullanılmaktadır. Lazer kullanımı ile konunun anlaşılması kolaylaştırılmış, eski metotlara oranla çok daha verimli bir öğrenme ortamı sağlanmıştır.
Bu üründe amaç şeffaf bir cisim içerisindeki toplam iç yansıma neticelerini gözlemlemektir. Öğrenciler öncelikle yamuk’un taslağını graph kağıdına çizerler. Bir iletki ile yamuk’un ortasına bir dikey doğru çizilir. Dikey doğruya gelen lazer yerini işaretlerler. Işının geliş yolunu kalem ve cetvel ile işaretlerler (yamuğa yaklaşırken, yamuğun içinde ve yamuktan çıkarken). İletki ile graph kağıdında ışınların geliş ve kırılması (yansıma) ölçülüp etiketlenir. Öğrenciler görecek ki toplam iç yansıma sadece laser ışığı taban kenar’a ulaştığında gözlenebilecektir. Paralel kenarlar için bu geçerli değildir. Işık kritik açıdan daha büyük bir açıyla lucite’ten havaya gittiğinde kırılan ışın olmaz ve tüm ışık tekrar lucite’e döner.
Plazma küresi: Havası boşaltılıp çeşitli gazlarla doldurulmuş cam kürenin merkezinde çok yüksek potansiyele sahip bir kürecik vardır ve elektrot görevini görür. Bu cam içindeki argon, neon ve kripton gazları karışımının içinden düşük bir basınçta (0,01 atmosferden düşük), alternatif akım geçirilerek aslında bir transformatör oluşturulur.Yüksek potansiyelin sebep olduğu elektrik alandan dolayı gazlar iyonize olarak plazma haline geliyor.Cam yalıtkan olduğu için plazma iplikleri cam kürenin yüzeyinde son buluyor.Küreye dokunduğunuzda plazma topunun sahip olduğu elektrik alanını etkileyerek tıpkı bir paratoner gibi elektriği kendinize çekersiniz.
Renk spotları: Bu düzenek, üç ana rengi (kırmızı – yeşil – mavi) veren üç spottan meydana gelmektedir ve bu spotların perde üzerinde üst üste getirilmesi ile ara renkler oluşturulabilir. Spotlardan çıkan 3 ana renk, perde üzerinde üst üste getirildiğinde ise beyaz rengin oluştuğu gözlenebilir. Spotların ışık şiddeti ayarlanarak değişik birçok renk üretmek mümkündür.
Pisagor bağıntısı düzeneği: Pisagor teoremi:Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Değişik ispatları var.Bunlardan biri dik kenarla üzerinde yer alan karelerin alanları toplamı,hipotenüs üzerinde yer alan karenin alanına eşit olması.