Sosyal Yardımlaşma Başvuruları

Sosyal Yardımlaşma Başvuruları BAŞVURU KOŞULLARI 
1.    1.      Fakru Zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar için geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim-Öğretim imkanının sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma getirilebilecek olan kişiler faydalanabilir. 
2.    2.      Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandıran ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçleri kurumlarca karşılanmayanlar bu kanun kapsamındadır. 
            GEREKLİ BELGELER
1.    1.       Muhtardan nüfus cüzdanı sureti 
2.    2.       Muhtardan form 5 belgesi 
3.    3.       Nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği 
4.    4.       Hasta olan kişilerden rahatsızlığını belirtir sağlık kurulu raporu 
5.    5.       Varsa Yeşilkart 
            YAPILAN YARDIM ÇEŞİTLERİ
1.    1.       Maddi yardım 
2.    2.       Sağlık yardımı 
3.    3.       Erzak yardımı 
4.    4.       Yakacak yardımı 
5.    5.       Eğitim yardımı 
6.    6.       Diğer yardımlar 
BAŞVURU YERİ
Tuzla Kaymakamlığı
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. Kaymakamlık Binası Tuzla-İstanbul
Tel : (0216) 395 79 99 – 395 78 23    Fax : (0216) 395 83 20

Sosyal Yardımlaşma Başvuruları

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER