65 Yaş Üstü Yaşlılık Maaş Başvuruları


       BAŞVURU KOŞULLARI
1.       65 Yaşını doldurmuş, kendine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan nafaka bağlanmamış herhangi bir devamlı gelire sahip olmayan vatandaşlar,
2.       65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar başvurabilir.
GEREKLİ BELGELER
1.       Talep formu (Mal Müdürlüğünden)
2.       Vukuatlı Nüfus örneği
3.       3 adet fotoğraf
4.       Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur, Emniyet Müdürlüğü tahkikat yazıları (Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)
 AÇIKLAMALAR
1.       Yukarıdaki başvuru koşullarına uydukları Muhtarlıkları il veya idare kurullarınca kanıtlanan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece (1500) gösterge rakamının her yıl bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile (2004 yılı için 1500x38610) çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
2.       Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reisine ise bu aylık %50 arttırılarak bağlanır.
3.       Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla gelir sağlayan veya sağlanması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı varsayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
4.       Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir.
5.       Bu Kanundan yararlananlar Devlet Hastanesince ücretsiz tedavi edilirler.
BAŞVURU YERİ
İlçe Mal Müdürlüğü-Kaymakamlık Binası Tuzla-İstanbul
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel : (0216) 395 78 96 - 97

65 Yaş Üstü Yaşlılık Maaş Başvuruları

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER