15.407 Üniversite Öğrencisine Eğitim Yardımı

2014 yılında 1.608, 2015 yılında 2.543, 2016 yılında 3.862, 2017 yılında 4.349, 2018 yılında 3.045 olmak üzere 15.407 üniversite öğrencisine dönem başı 600’er TL olmak üzere toplam 9.244.200 TL eğitim yardımında bulunduk.

15.407 Üniversite Öğrencisine Eğitim Yardımı

z03.10.2018

2014 yılında 1.608, 2015 yılında 2.543, 2016 yılında 3.862, 2017 yılında4.349, 2018 yılında 3.045 olmak üzere 15.407 üniversite öğrencisinedönem başı 600’er TL olmak üzere toplam 9.244.200 TL eğitimyardımında bulunduk.