Kalite Politikası

Kalite Politikası

z06.07.2020

Tüm zamanlar için,

-          Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uygun Olarak Oluşturulan Risk Tabanlı

Proseslerimizin ve Planlarımızın Etkinliğini Sağlamak ve Sürekli İyileştirmek,

-          Tüm İç ve Dış Paydaşlarımıza Hizmetlerimizi En İyi Şekilde, Herhangi Bir Ayrım

Gözetmeden Sunmak,

-          İç ve Dış Paydaş Odaklı Hazırlanan Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Performans

Göstergelerimizi Sürekli Gözden Geçirmek ve Paydaş Memnuniyetimizi En Üst

Düzeyde Tutmak

-    Etik Davranış Kurallarını Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak

 

                                                                                                    Dr. Şadi YAZICI

                                                                                                Tuzla Belediye Başkanı