Çevre & Şehircilik Projeleri

Çevre & Şehircilik Projeleri

Afet Risk Yönetim Modelimiz Hazır

z06.09.2018

Tuzla Belediyesi, doğal afetler konusunda yaptığı çalışmalar ile farkındalık yaratmaya devam etti. Bu kapsamda Tuzla Deprem İzleme İstasyonu’nu 2018 yılında hizmete açıldı. Toplum tabanlı sürdürülebilir afet risk yönetim modeli projesini uygulandı. Afet tehlike veri bilgi altyapısı planlama ve yönetim stratejisi belirlendi.