Diğer Projeler

Diğer Projeler

Afet Risk Yönetim Modelimiz Hazır

z06.09.2018

 

Tuzla Deprem İzleme İstasyonu’nu hizmete açtık. Toplum tabanlı
sürdürülebilir afet risk yönetim modeli projesini uyguladık. Afet tehlike ve
risk bilgi altyapısı planlama ve yönetim stratejilerini belirledik.

Tuzla Deprem İzleme İstasyonu’nu hizmete açtık. Toplum tabanlı sürdürülebilir afet risk yönetim modeli projesini uyguladık. Afet tehlike verisk bilgi altyapısı planlama ve yönetim stratejilerini belirledik.