Zabıta Md.

Zabıta Müdürlüğü

Olcay YÜCEL

1976 yılı Eskişehir doğumlu olan YÜCEL, ilköğretimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1994’te Kuleli Askeri Lisesi ve 1998’de Kara harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademe ve görevlerinde başarı ile görev yapan YÜCEL, 2006 yılında Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde Sistem Mühendisi kadrosunda göreve başladı. Pendik Belediyesi çatısı altında sırasıyla Zabıta Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

Her müdürlükte de teknik ve hukuki altyapı ile süreç ve veri odaklı bir sistem çatısında otomasyon kurulumunu sağlayan YÜCEL; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Proseslerin Belirlenmesi, Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Uluslararası Proje ve Alan Uygulaması, Personel Kariyer Planı,  IP Santral ve Güvenlik Kamera Sistemleri, Akıllı Kart Yönetim Sistemi, Kurum Otomasyonun Kurulması, EBYS ve Dijital Arşiv çalışmalarında aktif rol almıştır.

İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi), İstihdam Garantili Silahlı / Silahsız Sertifikalı Güvenlik Elemanı Yetiştirme, Pendik E-Kalkınma Platformunun Geliştirilmesi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları, Occupational Competence Profile for Thermal Care Agents through ECVET in European Tourism başlıklarındaki 4 Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı Projelerini Proje Koordinatörü olarak başarıyla tamamladı.

Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlayan YÜCEL,  Entegre Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001, Kriz Yönetimi, İç ve Dış Tetkikçi, Girişimcilik, Innovasyon, EFQM (Avrupa Kalite Mükemmellik Ödülü) Stres Yönetimi, Etkili Konuşma, Avrupa Birliği Gıda Müktesebatı, GYTE Profesyonel Yönetici Geliştirme ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Temel ve Risk Yönetimi alanlarında eğitim ve sertifikaları bulunmaktadır.

Mutlu bir evliliği ve 3 çocuğu olan YÜCEL, iş disiplini yüksek, katılım ve empati kanallarını kullanan, her konuda kaliteyi bekleyen ve arayan bir mizaca sahiptir.

2014 Haziran ayı itibarı ile Tuzla Ailesine katılan ve 2014-2019 yılları arasında Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Olcay YÜCEL, 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Zabıta Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

“Kalite mükemmellik hedefindeki bir yolculuktur ve mükemmelliğin de sınırları yoktur” 


o.yucel@tuzla.bel.tr