Kategoriler

Kategoriler

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  1-Belediyemize ait  taşınmazların satış ihalesi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddelerine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 08.09.2020 Salı günü Saat:14:00 ile 15:00 arasında  Açık ve Kapalı Teklif  Usulü  ile  yapılacaktır.

S.No. Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi İmar Durumu Kullanımı Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 ……. 8193 İstasyon 26.191.78 m²  İstasyon Mah. Araplar Cad Ticaret +
Konut + Turizm
Boş 81.299.285.12 ₺ 2.438.978.55  ₺ 08.09.2020 14:00 Kapalı Teklif
2 ……. 7790 Cami 632.06 m²   Cami Mah. Yenal Sokak  Konut İşgalli 1.832.974.00 ₺ 54.989.22 ₺ 08.09.2020 14:10 Açık Teklif
3 172 1 Tepeören 1765.70 m²  Tepeören Mah. Şenkaya Sokak Konut Boş 971.135.00 ₺ 29.134.05 ₺ 08.09.2020 14:20 Açık Teklif
4 326 8 Tepeören 621.68 m²  Tepeören Mah. Karancı Sokak Konut Boş 341.924.00 ₺ 10.257.72 ₺ 08.09.2020 14:30 Açık Teklif
5 7216 2 Tepeören 6140.20 m²   Tepeören Mah. Sebat Sokak  Konut Boş 3.070.100.00 ₺ 92.103.00 ₺ 08.09.2020 14:40 Kapalı Teklif
6 7216 3 Tepeören 5994.20 m²   Tepeören Mah. Sebat Sokak  Konut Boş 2.997.100.00 ₺ 89.913.00 ₺ 08.09.2020 14:50 Kapalı Teklif
7 7216 4 Tepeören 3984.14 m²   Tepeören Mah. Sebat Sokak  Konut Boş 1.992.070.00 ₺ 59.762.10 ₺ 08.09.2020 15:00 Açık Teklif
                         

 

        2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.            
        3-Şartname Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 8193 Parsel için 1000,00₺            
           7790, 172 Ada 1, 326 ada 8, 7216 ada 2,3,4 Parseller için ise 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.            
        4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;      
                         
   Şirketlerin;            Şahıslar;            
  a)Şartname Dosyası          a)Şartname Dosyası            
  b)İmza sirküleri,          b)Nüfus cüzdan sureti,            
  c)Ticaret odası belgesi,          c)Yerleşim Yeri Belgesi             
  d)Geçici teminat.          d)Geçici teminat.            
                         
                         
          Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
  İlan olunur.