Meclis Toplantı İlanı

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 


            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 02 Ocak 2018 Salı gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Bu toplantıların ilk birleşimi, 02 Ocak 2018 Salı günü saat 16.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

  İlan olunur.Dr. Şadi YAZICI       

 Belediye Başkanı     


  
 

GÜNDEM                                        :

 

- “Atama” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.12.2017 tarihli ve 1286 sayılı yazısı.

 

-“Denetim Komisyonu” Üye Seçimi.

 

RAPORLAR                                     :

1-      Tuzla Yedievler Bölgesi 136 Ada 12 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları” konulu İmar Komisyonunun 12.12.2017 tarihli ve 2017/72 sayılı raporu.

2-      “UİP -998,15” Plan İşlem Numaralı Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği” konulu İmar Komisyonunun 13.12.2017 tarihli ve 2017/73 sayılı raporu.

3-      UİP-998,16 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi 7137 Ada 13 Parsel ve 7138 Ada 10 Parsellerin Bir Kısmı ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu İmar Komisyonunun 14.12.2017 tarihli ve 2017/74 sayılı raporu.

4-      UİP-1905,26 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 31, 5367, 5368 ve 5374 Parsellerin Bir Kısmi ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu İmar Komisyonunun 15.12.2017 tarihli ve 2017/75 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                                               :

1-   “Ruhsat Harcının Revizyonu” konulu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 12.12.2017 tarihli ve 774 sayılı teklifi.

2-   “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” konulu Sağlık İşleri Müdürlüğünün 12.12.2017 tarihli ve 1153 sayılı teklifi. 

3-   “Sözleşmeli Personel İstihdamı” konulu İnsan Hakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2017 tarihli ve 1306 sayılı teklifi.

4-   “Sporculara, Antrenörlere ve takımlarına Ödül Verilmesi” konulu Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünün 27.12.2017 tarihli ve 1190 sayılı teklifi.

5-   “2018 Yılı Meclis Çalışma Takvimi” konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarihli ve 1842 sayılı teklifi.

Meclis Toplantı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER