Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 03/02/2020

z07.08.2020

Sayı    : 25430486 -301.03-                                                                                       03.02.2020

 

    Konu  : Meclis Gündemi.

 

                                              TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

    SEÇİM DÖNEMİ                                 :        7’NCİ

    TOPLANTI YILI                                 :        2’NCİ

    TOPLANTI                                           :        ŞUBAT AYI

    TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ    :        03.02.2020 PAZARTESİ

    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :        16.00

    BİRLEŞİMİ                                          :         1’İNCİ

    GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

             GÜNDEM                                                   :

 

             TEKLİFLER                                                    :

1-      Tuzla Aydınlı 8133 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz ile 8348 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazdaki hissenin takası ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli ve 3959 sayılı teklifi. (HUKUK KOMİSYONU)

 

             GÜNDEME İLAVE TEKLİF DOSYALARI:

2-      Tuzla Belediyesi 3. Satranç Turnuvası ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4642 sayılı teklifi. (BÜTÇE KOMİSYONU)

3-      Hadisi Şerif Ezberleme Yarışması Derece Ödülleri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4650 sayılı teklifi. (BÜTÇE KOMİSYONU)

4-      Tuzla Belediyesi 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4638 sayılı teklifi. (BÜTÇE KOMİSYONU)

5-      Bütçe Oranı ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4689 sayılı teklifi. (BÜTÇE KOMİSYONU)

6-   Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 2196 Parselin Bir Kısmının Trafo Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4706 sayılı teklifi. (İMAR KOMİSYONU)

7-      Yayla Mahallesi, 5791 ve 5792 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihli ve 4710 sayılı teklifi. (İMAR KOMİSYONU)

 

                          İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN DOSYALAR:

         1 - “UİP-33238 Plan İşlem Numaralı Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Müdürlük Tespitleri” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.06.2019 tarihli ve 18386 sayılı teklifi.

          2- “1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları” konulu İmar Komisyonunun 09.012020 tarihli ve 2020/02 sayılı raporu.