TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-Belediyemize ait taşınmazın satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 14.05.2019 Salı günü, Saat:14:00'da Açık Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

S.NO.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Yüzölçümü

Hisse

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G.teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

....

8561

4

Aydınlı

566.99 m2

Tam

Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi

Ticaret Konut Alanı

1.655.610,80

49.668,33

14,05,2019

14:00

İhale Usulü Açık Teklif

2-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00karşılığında satın alınabilir. 3-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; a)Şartname Dosyası b)İmza sirküleri, c)Ticaret odası belgesi, d)Geçici teminat.

Şahıslar;
a)Şartname Dosyası b)Nüfus cüzdan sureti, c)Yerleşim Yeri Belgesi d)Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER