Duyurular

Duyurular

Tuzla Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Listesi

z29.12.2023

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından 08.10.2023 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilmiş olup, kesinleşmiş sınav sonuçları ilgililerine tebliğ edilmiştir.

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 12. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında yazılı sınavda taban puanını geçtiği görülen ve mezkur yönetmeliğin 13. Maddesine istinaden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılmıştır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu, 29.12.2023 Cuma günü saat 11.00’de Tuzla Belediyesi Encümen Odasında toplanmış ve ilgili personellerin tümünün katılımıyla sözlü sınavları gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Listesi düzenlenmiş olup, başarı listesi Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 16-2 maddesi “(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir.” hükmüne istinaden belediyemiz web sitesinde ilan edilmiştir.

Tuzla Belediyesi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başarı Listesi