Görev Tanımları

GÖREV/FAALİYET BİLGİLERİ
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü İlçemiz sınırlarında bulunan Sıhhi, Gayrisıhhi (2. ve 3.  sınıf), Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması, Denetlenmesi işlemlerinde,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve 3572 Sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnameye dayanılarak hazırlanan 2005 / 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma yönetmelik hükümlerine göre görev yapmaktadır.

Görev Tanımları

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER