Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu Projesi

Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu Projesi

Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu Projesi

z11.01.2013

1-Davut Ağa ÇeşmesiDavut Ağa Çeşmesi, Sultan 1. Ahmet Cami yanında 40 pafta ve 2445 numaralı parsel üzerindedir. Üzerindeki “Sahib-ül Hayrat Davut Ağa Gani Bab-u Sde;1079” ifadesi ve İnsan Suresi’nin 21.ayetinin “ve sakahüm rabbühüm şaraben tahura” bölümünün yer aldığı kitabeden anlaşıldığına göre çeşme 1668 yılında Davut Ağa adında bir kişi tarafından yapılmıştır. Çeşmenin üzerindeki ikinci bir kitabedeki; “Merhum Cezzar Mustafa Bey’in kerimesi Saadet Hanım tarafından müceddeden tamir olunmuştur. 1326” ifadesinde belirtildiği üzere çeşme, miladi 1908 yılında tamir görmüştür. Yontma taştan yapılan çeşmenin çevresinde gerçekleşen düzenlemeler nedeniyle çeşmenin yaklaşık 40 cm’lik bölümü toprak altında kalmıştır. Çeşmenin; yüksekliği 2,38 m, genişliği 3,37 derinliği ise 1,6 m’dir.
Cami Mahallesi

2-Saadet Hanım Çeşmesi Saadet Hanım Çeşmesi, Postane Mahallesi’nde İstasyon Caddesi üzerindedir. Ana kaidesi sonradan yapılan bir binanın duvarları içinde kaldığı için çeşmenin bir binanın duvarları içinde kaldığı için çeşmenin sadece ön cephesi görülmektedir. Görünen yüzeyde ; “Orman ve Meadin Nezareti Muhasebecisi Muhuddin Bey’in halilesi sahibetül hayrat Saadet Hanım’ın eseridir.1326” ifadesinin yer aldığı kitabe bulunmaktadır. 
Postane Mahallesi

3-Saadet Hanım Çeşmesi (Papaz Çeşmesi)Saadet Hanım Çeşmesi adı ile anılan ikinci çeşmedir. Ova Sokak üzerinde bulunan çeşmenin kitabesinin dışında ana kaidenin tamamı sonradan çimento ve taş kullanılarak yeniden yapılmıştır. Kitabede; “Merhume Remziye Hanım’ın kerimesi Saadet Hanım tarafından müceddeden inşa olmuştur.1326 ifadesi bulunmaktadır.Bu çeşmenin halk arasında “Papaz Çeşmesi” olarak anılması, muhtemelen çeşmenin daha önceden bir papaz tarafından yaptırıldığı ve sonraki yıllarda da Saadet Hanım tarafından yenilendiği ihtimalini ortaya koymaktadır. Çeşmenin yakınındaki bir caddeye de “Papaz Çeşmesi Caddesi” adının verilmiş olması bu ihtimali güçlendirmektedir.1,4 m yüksekliğinde, 2,8 m genişliğinde ve 0,72 m derinliğinde olan çeşmenin çevre düzenlemeleri sonucunda kitabenin biraz aşağısındaki kısım toprak altında kalmıştır.
Cami Mahallesi 

4- Sahil Çeşme Bu çeşmenin kim tarafından yapıldığı belirtilmediği için, sahile yakınlığı nedeniyle “Sahil Çeşmesi” adıyla anılmaktadır. Üzerindeki kitabede sadece, İnsan Suresi’nin 21.ayetinin “…ve sekahüm rabbühüm şaraben tahura.” bölümü ile yapım tarihi olan 1312 Hicri tarih bulunmaktadır.Tuğladan yapılan çeşmenin yüzeyi sıva ile kapatılmıştır. Çeşmenin yüksekliği 2,65, genişliği 3m ve derinliği 3,16 m’dir.Üst kısmın kenarları dışarı taşmalı ve üst düzey geriye doğru meyildir. Ön düzeyde 2,10 m boyunda ve 0,8 genişliğinde üst kısmı yarım ay biçiminde bir alan ve alanın çevresi, genişliği 8 cm ve kalınlığı 3 cm olan bir kabartma ile çevrilidir. Bu alanın yüzeyine çeşme kitabesinin yazıldığı mermer levha yerleştirilmiştir.
Postane Mahallesi