Kent Konseyi Toplantı Tutanakları

Kent Konseyi Toplantı Tutanakları

Tuzla Kent Konseyi 3.Dönem 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

z27.04.2015


Tuzla Kent Konseyi 3.Dönem 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Toplantı No: 2
Toplantı Tarihi: 28.01.2015 Çarşamba
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı Yeri : Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi
Tuzla Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Çelikel’in çağrı yazısı ile yukarıdaki tarih, yer ve saatte yapılacak 2. Genel Kurul toplantı gündemi;
28.01.2015
GÜNDEM
1. Açılış ve Sunuş
2. Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
3. Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir’in konuşması.
4. Divan Kurulu Seçimi
5. Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI’nın konuşması
6. Tuzla Kaymakamı Sayın Ali Rıza ÇALIŞIR’ın konuşması.
7. Tuzla Kent Konseyi yeni kurulacak çalışma gruplarının belirlenmesi. Buna göre;
1. Eğitim Çalışma Grubu
2. Üniversite Çalışma Grubu
3. Yaşlılar Çalışma Grubu
4. Hayvanları Koruma ve Yaşatma Çalışma Grubu 
5. Tuzla’daki tüm mahallelerde, mahalle konseyleri çalışma grubu
               olarak 5 çalışma grubunun kurulması.
8. Tuzla Kent Konseyi Meclislerinin faaliyetleri hakkında  katılımcılara sunum yapması.
1. Kadın Meclisi Başkan Yrd. Sn. Sema Özkök’ün sunumu.
2. Gençlik Meclisi  Başkanı Aytekin Akkurt’un sunumu.
9. Tuzla Kent Konseyi Çalışma Gruplarının faaliyetleri hakkında  katılımcılara sunum yapması.
1. Okul Aile Birliği Çalışma Grubu Başkanı Sn. Şengül Özpağada’nın sunumu.
2. Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sn. Gülşen Engin Yüzbaşıoğulları’nın sunumu.
3. Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Sn. Abidin Mengüç’ün Sunumu.
Toplantıya Katılanlar;
Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri olarak toplam    : 14
Meclis Üyeleri olarak Toplam                                                 :  5
Mahalle Muhtarları olarak Toplam                                       :  1
Dernek Temsilcileri olarak Toplam                 : 17
Üniversite ve Orta Öğretim Temsilcileri olarak Toplam    :  2
Siyasi Partiler Temsilcileri olarak Toplam                             :   2
Sendika Baro ve Odalar olarak Toplam                                  :  8
Çalışma Grubu ve Yürütme Kurulu Üyeleri                            : 27
Gençlik Meclisi Üyeleri                                                              :  55
Engelliler Meclisi Üyeleri                                                           :  3
Kadın Meclisi Üyeleri                                                                  :  5
Misafir                                                                                            :  4
Olmak üzere 142 Genel Kurul Üyesi iştirak etmiştir.
Toplantıda görüşülen Konular ve alınan kararlar:
Toplantı açılış ve bilgilendirme sunumu ile başladı. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Şehitlerimizin anısına Genel Kurul üyeleri saygı duruşuna davet edildi. Ardından İstiklal Marşı okundu.
Kent Konseyi Başkanı Sn. Ergül Özdemir konuşma yapmak üzere söz aldı.   
Tuzla Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, Kent konseyinin çalışmalarını toplumsal yönüyle ele aldı. Ergül, konuşmasında “İyi ve yetenekli bir ekiple, bu gönüllülük esaslı tüm halk katmanlarını temsil eden yapı, müştereğini bulan düşünce, plan ve proje üreten hem halkın hem de belediyenin yararına kazanımlara proje üretmektedir. Bu yapıda demokrasinin en güzel örnekleri verilmektedir.” ifadesini kullandı.
Gündemin 4. Maddesi gereği Divan Kurulu seçimine geçildi. İlker Gökdemir, Köksal Yüzbaşıoğulları ve İsmail Demiray Divan katipliği seçimi için teklif sundular. Teklif kabul edildi. Buna göre Kent konseyi Divan kuruluna,
Divan Başkanı : Fatma KUZKAYA
Divan Üyesi     : Arzu Öğüt Şimşek
Divan Üyesi     : Aytekin Akkurt
Liste oylamaya sunuldu ve oy çokluğu  ile kabul edildi.
Gündemin 5.maddesi gereği Tuzla Belediye Başkanı Sn. Dr. Şadi Yazıcı, konuşma yapmak üzere söz aldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kent Konseyi’nin yapılanması ve fonksiyonunu sürdürmesinde katılım, şehrin geleceğine yönelik kaygı duygusu ve iletişimin dayanak oluşturduğunu söyledi. 2009 yılında Kent Konseyi’nin yapılanmasında 2 konunun üzerinde durduklarını belirten Başkan Yazıcı, Eğitim Kenti Tuzla ve Denizle Tanınan Tuzla fikirlerinin önemli ölçüde pekiştiğini ve bu sürecin devam ettiğini belirtti.
Bu süreci kapsayan yatırımların Tuzla’nın değerini yükselten altyapıyı oluşturduğuna değinen Başkan Yazıcı, “Siz ne kadar cazibeli bir kent, siz ne kadar imkanlarıyla daha modern ve müreffeh bir yaşam için gerekli standartları oluşturursanız hem insanların gelmesi için hem de yaşayan insanların da daha iyi ve güzel bir ortamda yaşayabilmesi için güzel bir kent oluşturursunuz. Bununla satrançtaki gibi bir çok hamleyi gerçekleştirebilirsiniz.
Sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe bir yerel yönetim oluşturma gayretimiz, herkesin derdini, tasasını, istek ve taleplerini, arzu ettiklerini yaşayabilmesi ve yaşatabilmesi, kent içinde bu organizasyon yapıları oluşurken yerel yönetime iletilen tavsiye kararları ve bununla ortaya konan uygulamalarla toplumun her kesiminin kendinden bir şey hissedebildiği bir işbirliğini sürdürüyoruz.” dedi.
Gündemin 6. Maddesi gereği konuşma yapması beklenen Tuzla Kaymakamı Sn. Ali Rıza ÇALIŞIR Genel Kurul toplantımıza katılamamıştır.  
Genel Kurula katılan Sabancı Üniversitesi Rektörü Sn. Prof.Dr. Nihat Berker’e söz verilmiş ve kendileri günün anlam ve önemini belirten kısa sunum yapmışlardır.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için “Benim için ilham kaynağı” ifadesini kullanan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Tuzla’nın yüksek kaliteli yaşam özelliğine sahip bir ilçe olduğunu söyledi. Sosyal projelere her zaman açık olduklarını belirten Berker, “Kentler sonsuza kadar yaşar fakat yaşamın değişik türleri vardır. Yüksek kaliteli yaşam ve alçak kaliteli yaşam olur. Yüksek kaliteli yaşam; o kentte yaşayan insanlara en yüksek derecede hizmet eden bir kent anlamına geliyor. Bunun için de Tuzla en ideal durumda. Kentler sonsuza kadar yaşar ama insan, kente göre daha kısa yaşamından geriye yaptığımız hizmeti bırakıyoruz. Sayın Başkanı rektörlüğümün başından beri tanıyorum. Bütün kalbimle söyleyebilirim ki başkanımı ve ekibini enerjisi, kentine adanmışlığı, katılımcılığı ve etkinliği benim için bir ilham kaynağı. Onun için özellikle de bu fırsatta kendisine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Gündemin 7.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi yeni kurulacak çalışma gruplarının belirlenmesine geçildi.  Buna göre; Meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri İlker Gökdemir, Meclis üyesi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Köksal Yüzbaşıoğulları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi İsmail Demiray yeni çalışma grupları kurulması için teklif sundular . Teklif kabul edildi. Buna göre;
6. Eğitim Çalışma Grubu
7. Üniversite Çalışma Grubu
8. Yaşlılar Çalışma Grubu
9. Hayvanları Koruma ve Yaşatma Çalışma Grubu 
10. Tuzla’daki tüm mahallelerde, mahalle konseyleri çalışma grubu  
 olarak 5 başlık altında, yeni çalışma grubunun kurulması oylamaya sunuldu.  oy çokluğu  ile kabul edildi.
Gündemin 8.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi Meclis Başkanları yaptıkları çalışmaları projelerini video ve slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara sunum yapmak üzere söz aldılar.
1. Kadın Meclisi Başkan Yrd. Sema Özkök’ün  sunumu.
2. Gençlik Meclisi  Başkanı Aytekin Akkurt’un sunumu.
Gündemin 9.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi  Çalışma Grubu Başkanları yaptıkları çalışmaları projelerini video ve slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara sunum yapmak üzere söz aldılar.
1. Okul Aile Birliği Çalışma Grubu Başkanı Sn. Şengül Özpağada’nın sunumu.
2.    Sanat Çalışma Grubu Başkanı Gülşen Engin Yüzbaşıoğulları’nın sunumu.
3. Sanayi ve Ticaret çalışma grubu başkanı Abidin Mengüç’ün sunumu.
Dilek ve Temennilerle birlikte toplantıya son verildi.

TUZLA KENT KONSEYİ 3.DÖNEM 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı No: 2
Toplantı Tarihi: 28.01.2015 Çarşamba
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı Yeri : Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi

Tuzla Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Çelikel’in çağrı yazısı ile yukarıdaki tarih, yer ve saatte yapılacak 2. Genel Kurul toplantı gündemi;
28.01.2015
GÜNDEM

1. Açılış ve Sunuş
2. Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
3. Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir’in konuşması.
4. Divan Kurulu Seçimi
5. Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI’nın konuşması
6. Tuzla Kaymakamı Sayın Ali Rıza ÇALIŞIR’ın konuşması.
7. Tuzla Kent Konseyi yeni kurulacak çalışma gruplarının belirlenmesi. Buna göre;

1. Eğitim Çalışma Grubu
2. Üniversite Çalışma Grubu
3. Yaşlılar Çalışma Grubu
4. Hayvanları Koruma ve Yaşatma Çalışma Grubu
5. Tuzla’daki tüm mahallelerde, mahalle konseyleri çalışma grubu               
    olarak 5 çalışma grubunun kurulması.

8. Tuzla Kent Konseyi Meclislerinin faaliyetleri hakkında  katılımcılara sunum yapması.

1. Kadın Meclisi Başkan Yrd. Sn. Sema Özkök’ün sunumu.
2. Gençlik Meclisi  Başkanı Aytekin Akkurt’un sunumu.

9. Tuzla Kent Konseyi Çalışma Gruplarının faaliyetleri hakkında  katılımcılara sunum yapması.

1. Okul Aile Birliği Çalışma Grubu Başkanı Sn. Şengül Özpağada’nın sunumu.
2. Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sn. Gülşen Engin Yüzbaşıoğulları’nın sunumu.
3. Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Sn. Abidin Mengüç’ün Sunumu.

Toplantıya Katılanlar;

Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri olarak toplam :14
Meclis Üyeleri olarak Toplam :5
Mahalle Muhtarları olarak Toplam :1
Dernek Temsilcileri olarak Toplam :17
Üniversite ve Orta Öğretim Temsilcileri olarak Toplam :2
Siyasi Partiler Temsilcileri olarak Toplam  :2
Sendika Baro ve Odalar olarak Toplam :8
Çalışma Grubu ve Yürütme Kurulu Üyeleri  :27
Gençlik Meclisi Üyeleri   :55
Engelliler Meclisi Üyeleri  :3
Kadın Meclisi Üyeleri       :5
Misafir  :4


Olmak üzere 142 Genel Kurul Üyesi iştirak etmiştir.

Toplantıda görüşülen Konular ve alınan kararlar:

Toplantı açılış ve bilgilendirme sunumu ile başladı. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Şehitlerimizin anısına Genel Kurul üyeleri saygı duruşuna davet edildi. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Kent Konseyi Başkanı Sn. Ergül Özdemir konuşma yapmak üzere söz aldı.

Tuzla Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, Kent konseyinin çalışmalarını toplumsal yönüyle ele aldı. Ergül, konuşmasında “İyi ve yetenekli bir ekiple, bu gönüllülük esaslı tüm halk katmanlarını temsil eden yapı, müştereğini bulan düşünce, plan ve proje üreten hem halkın hem de belediyenin yararına kazanımlara proje üretmektedir. Bu yapıda demokrasinin en güzel örnekleri verilmektedir.” ifadesini kullandı.

Gündemin 4. Maddesi gereği Divan Kurulu seçimine geçildi. İlker Gökdemir, Köksal Yüzbaşıoğulları ve İsmail Demiray Divan katipliği seçimi için teklif sundular. Teklif kabul edildi. Buna göre Kent konseyi Divan kuruluna,

Divan Başkanı : Fatma KUZKAYA
Divan Üyesi     : Arzu Öğüt Şimşek
Divan Üyesi     : Aytekin Akkurt

Liste oylamaya sunuldu ve oy çokluğu  ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi gereği Tuzla Belediye Başkanı Sn. Dr. Şadi Yazıcı, konuşma yapmak üzere söz aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kent Konseyi’nin yapılanması ve fonksiyonunu sürdürmesinde katılım, şehrin geleceğine yönelik kaygı duygusu ve iletişimin dayanak oluşturduğunu söyledi. 2009 yılında Kent Konseyi’nin yapılanmasında 2 konunun üzerinde durduklarını belirten Başkan Yazıcı, Eğitim Kenti Tuzla ve Denizle Tanınan Tuzla fikirlerinin önemli ölçüde pekiştiğini ve bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Bu süreci kapsayan yatırımların Tuzla’nın değerini yükselten altyapıyı oluşturduğuna değinen Başkan Yazıcı, “Siz ne kadar cazibeli bir kent, siz ne kadar imkanlarıyla daha modern ve müreffeh bir yaşam için gerekli standartları oluşturursanız hem insanların gelmesi için hem de yaşayan insanların da daha iyi ve güzel bir ortamda yaşayabilmesi için güzel bir kent oluşturursunuz. Bununla satrançtaki gibi bir çok hamleyi gerçekleştirebilirsiniz.

Sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe bir yerel yönetim oluşturma gayretimiz, herkesin derdini, tasasını, istek ve taleplerini, arzu ettiklerini yaşayabilmesi ve yaşatabilmesi, kent içinde bu organizasyon yapıları oluşurken yerel yönetime iletilen tavsiye kararları ve bununla ortaya konan uygulamalarla toplumun her kesiminin kendinden bir şey hissedebildiği bir işbirliğini sürdürüyoruz.” dedi.

Gündemin 6. Maddesi gereği konuşma yapması beklenen Tuzla Kaymakamı Sn. Ali Rıza ÇALIŞIR Genel Kurul toplantımıza katılamamıştır.

Genel Kurula katılan Sabancı Üniversitesi Rektörü Sn. Prof.Dr. Nihat Berker’e söz verilmiş ve kendileri günün anlam ve önemini belirten kısa sunum yapmışlardır.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için “Benim için ilham kaynağı” ifadesini kullanan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Tuzla’nın yüksek kaliteli yaşam özelliğine sahip bir ilçe olduğunu söyledi. Sosyal projelere her zaman açık olduklarını belirten Berker, “Kentler sonsuza kadar yaşar fakat yaşamın değişik türleri vardır. Yüksek kaliteli yaşam ve alçak kaliteli yaşam olur. Yüksek kaliteli yaşam; o kentte yaşayan insanlara en yüksek derecede hizmet eden bir kent anlamına geliyor. Bunun için de Tuzla en ideal durumda. Kentler sonsuza kadar yaşar ama insan, kente göre daha kısa yaşamından geriye yaptığımız hizmeti bırakıyoruz. Sayın Başkanı rektörlüğümün başından beri tanıyorum. Bütün kalbimle söyleyebilirim ki başkanımı ve ekibini enerjisi, kentine adanmışlığı, katılımcılığı ve etkinliği benim için bir ilham kaynağı. Onun için özellikle de bu fırsatta kendisine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gündemin 7.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi yeni kurulacak çalışma gruplarının belirlenmesine geçildi.  Buna göre; Meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri İlker Gökdemir, Meclis üyesi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Köksal Yüzbaşıoğulları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi İsmail Demiray yeni çalışma grupları kurulması için teklif sundular . Teklif kabul edildi. Buna göre;

6. Eğitim Çalışma Grubu
7. Üniversite Çalışma Grubu
8. Yaşlılar Çalışma Grubu
9. Hayvanları Koruma ve Yaşatma Çalışma Grubu 
10. Tuzla’daki tüm mahallelerde, mahalle konseyleri çalışma grubu   olarak 5 başlık altında, yeni çalışma grubunun kurulması oylamaya sunuldu.  oy çokluğu  ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi Meclis Başkanları yaptıkları çalışmaları projelerini video ve slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara sunum yapmak üzere söz aldılar.


1. Kadın Meclisi Başkan Yrd. Sema Özkök’ün  sunumu.
2. Gençlik Meclisi  Başkanı Aytekin Akkurt’un sunumu.

Gündemin 9.maddesi gereği Tuzla Kent Konseyi  Çalışma Grubu Başkanları yaptıkları çalışmaları projelerini video ve slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara sunum yapmak üzere söz aldılar.


1. Okul Aile Birliği Çalışma Grubu Başkanı Sn. Şengül Özpağada’nın sunumu.
2. Sanat Çalışma Grubu Başkanı Gülşen Engin Yüzbaşıoğulları’nın sunumu.
3. Sanayi ve Ticaret çalışma grubu başkanı Abidin Mengüç’ün sunumu.

Dilek ve Temennilerle birlikte toplantıya son verildi.