ARABULUCULUK KOMİSYONU

ARABULUCULUK KOMİSYONU

Arabuluculuk Komisyonu

z12.01.2022

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

6325 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. 

Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya işleri, Hukuk İşleri Müdürlüğü sekreteryası tarafından yerine getirilmektedir. 

Komisyon İrtibat Bilgileri; 

Adres : Evliya Çelebi Mah. No.17 Tuzla /İstanbul
Tel : 444 09 06 Dahili 2604 /2605
E-posta : arabuluculuk@tuzla.bel.tr