Yönetmelikler

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

Uygulama Yönetmeliği Ekleri: Ek-1               Ek-2

(yeni-değişiklikler işlenmiş haliyle)

• Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve kaynak Aktarımı Yönetmeliği

• Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik 

• 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar

• Bakanlığımızı ilgilendiren Yönetmelikler

Yönetmelikler

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER