İşgalleri Ortadan Kaldırıyoruz

Tuzla sahillerindeki işgalleri ortadan kaldırıyoruz.

İşgalleri Ortadan Kaldırıyoruz

z24.09.2018
Tuzla sahillerindeki işgalleri ortadan kaldırıyoruz. Marmados Sahil
Sitesi’ndeki yaklaşık 11 dönümlük işgalli alanı da halkın kullanımına
kazandırdık. Marmados Sahil Sitesi’ne 23 yıldır hiçbir bedel ödenmeden
kullanılan işgalli alanlar için 741 milyar işgaliye bedeli tahakkuk çıkarıldı.

Tuzla sahillerindeki işgalleri ortadan kaldırıyoruz. Marmados SahilSitesi’ndeki yaklaşık 11 dönümlük işgalli alanı da halkın kullanımınakazandırdık. Marmados Sahil Sitesi’ne 23 yıldır hiçbir bedel ödenmedenkullanılan işgalli alanlar için 741 milyar işgaliye bedeli tahakkuk çıkarıldı.