E - Belediyecilikte İlkler

E - Belediyecilikte İlkler

E - Belediyecilikte İlkler

z24.09.2018

 

Tuzla Belediyesi, e-belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek
Tuzla’daki mimari projelerin, dijital ortamda Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağladık. Türkiye’deki sayılı
uygulamanın İstanbul’daki öncüsü olduk. e-belediyecilik hizmetlerine
e-ruhsat işlemlerini de dahil ettik.

Tuzla Belediyesi, e-belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerekTuzla’daki mimari projelerin, dijital ortamda Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağladık. Türkiye’deki sayılıuygulamanın İstanbul’daki öncüsü olduk. e-belediyecilik hizmetlerinee-ruhsat işlemlerini de dahil ettik.