Çevre & Şehircilik Projeleri

Çevre & Şehircilik Projeleri

40 Pafta'ya İmar Müjdesi

z18.09.2018

Tuzla Belediyesi tarafından Cami Mahallesi ve Postana Mahallelerinin Tuzla Sahili ile arasındaki alanı kapsayan ve 40 pafta olarak adlandırılan alanın imar planı 2016 yılında onaylandı. Tuzla 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Revizyonu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan planına göre oruma altındaki eski eserler, silüetlerinin devamlılığı için 2 kat olarak korundu, eski esere cephesi olmayan yapılar ise 3 kat olarak revize edildi.